Správa místních komunkací Havířov Odpadové hospodářství Dopravní značení
Čištění města Havířov Sběrný dvůr Havířov Světelná signalizace
Veřejné osvětlení Zimní údržba Správa hřbitovů a hrobových míst
Veřejná zeleň Kanalizace  
MAX Útulek pro opuštěné
psy a drobná zvířata
ARON Pohřební služba
 

KAPACITA SBŘNÉHO DVORA NA KARVINSKÉ JE VYČERPANÁ

Objemný odpad, stavební suť a zeminu můžete do konce roku odevzdávat výhradně v areálu sběrného dvora na ulici Jarošova v Havířově-Šumbarku. Kapacita sběrného dvora na Karvinské ulici je pro tyto druhy odpadů pro letošní rok vyčerpaná. Jiné druhy odpadů včetně elektro odpadů do zpětného odběru budou zatím na sběrný dvůr na Karvinské ulici přijímány bez omezení.

Technické služby Havířov, a. s., začnou znovu zeminu, stavební suť a objemný odpad, jehož návoz činí převážnou část produkce odpadů, odebírat na obou sběrných dvorech od ledna roku 2019.

Provozní doba směrného dvora na ulici Jarošova je od pondělí do soboty od 7.00 do 18.00 hodin. V neděli je sběrný dvůr zavřený. Pro případ odložení odpadu do sběrného dvora je nutné mít vždy s sebou průkaz totožnosti. Tento sběrný dvůr není určen pro podnikatelské subjekty. Více informací naleznete zde

 

OMEZENÍ PROVOZU SBĚRNÝCH DVORŮ provozovaných TSH a.s. na ul. Karvinská 63 a v areálu na ul.Jarošova

V souladu se zákonem č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, jsme povinni přerušit provoz obou sběrných dvorů. Omezení, kdy nebude odpad do zařízení přijímán, se týká těchto státních a ostatních svátků:

  • 1. ledna
  • Velikonoční pondělí
  • 8. května
  • 28. září
  • 28. října
  • 24. prosince v době od 12.00 do 24.00 hodin
  • 25. prosince
  • 26. prosince

Ve výše uvedené dny nebudou do zařízení přijímány žádné odpady.

 

STANDARDY PRO DODAVATELE ZBOŽÍ, SLUŽEB A STAVEBNÍCH PRACÍ.

Společnost Technické služby Havířov a.s. stanovila od 1.7.2015 "Standardy pro dodavatele zboží, služeb a stavebních prací" jako závazné podmínky vzájemného obchodního vztahu mezi společností Technické služby Havířov a.s. a dodavateli. Více informací a požadované dokumenty naleznete zde.