Správa místních komunkací Havířov Odpadové hospodářství Dopravní značení
Čištění města Havířov Sběrný dvůr Havířov Světelná signalizace
Veřejné osvětlení Zimní údržba Správa hřbitovů a hrobových míst
Veřejná zeleň Kanalizace  
MAX Útulek pro opuštěné
psy a drobná zvířata
ARON Pohřební služba
 

OMEZENÍ PROVOZU SBĚRNÝCH DVORŮ provozovaných TSH a.s. na ul. Karvinská 63 a v areálu na ul.Jarošova

V souladu se zákonem č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, jsme povinni přerušit provoz obou sběrných dvorů. Omezení, kdy nebude odpad do zařízení přijímán, se týká těchto státních a ostatních svátků:

  • 1. ledna
  • Velikonoční pondělí
  • 8. května
  • 28. září
  • 28. října
  • 24. prosince v době od 12.00 do 24.00 hodin
  • 25. prosince
  • 26. prosince

Ve výše uvedené dny nebudou do zařízení přijímány žádné odpady.

 

STANDARDY PRO DODAVATELE ZBOŽÍ, SLUŽEB A STAVEBNÍCH PRACÍ.

Společnost Technické služby Havířov a.s. stanovila od 1.7.2015 "Standardy pro dodavatele zboží, služeb a stavebních prací" jako závazné podmínky vzájemného obchodního vztahu mezi společností Technické služby Havířov a.s. a dodavateli. Více informací a požadované dokumenty naleznete zde.