Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

Správa a provozování smutečních síní na hřbitově v Havířově-Šumbarku

ARON pohřební služba a správa pohřebišť

ul. Národní třída 1541/14a

736 01  Havířov - Město

TELEFON NEPŘETRŽITĚ

596 815 131

737 238 105

737 238 106

 

Společnost Technické služby Havířov a.s. vykonává správu a provozování smutečních síní, spočívající zejména:

a)    v uzavírání smluv o krátkodobém nájmu smutečních síní

b)   ve vykonávání činností přímo souvisejících s krátkodobým nájmem smutečních síní a zajištění licence k užití hudby, zajištění náležitého technického stavu smutečních síní a jejich provozování v souladu s provozním řádem pro smuteční síně města Havířova

c)    v provedení oprav a revizí

 

Provoz v obřadních síních

Po – Ne      8.00 – 17.00 hod

 

Cena za užití prostor smutečních síní

Rada města Havířova svým usnesením č.219/4RM/2022 ze dne 12.12.2022 stanovila cenu za užití prostor smutečních síní ke smutečním obřadům:

Smuteční síň Cena za užití prostor smuteční síně
Výstavní místnost 850,-
Malá obřadní síň 1.750,-
Nová obřadní síň 2.750,-

 

Komplexní informace v oblasti správy a provozování smutečních síní vám poskytne:

Pohřební služba ARON

Národní třída 1541/14a

736 01 Havířov - Město

tel. 596 815 131, 737 238 105, 737 238 106

info@pohrebnisluzbahavirov.cz

www.pohrednisluzbahavirov.cz

 

Provozní doba:

pondělí - pátek 7.00 - 15.30 hod