Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

Místní komunikace

Kontakt

Stavební mistr

596 802 613

737 238 104

golasovsky@tsh.cz

Pro město Havířov spravujeme místní komunikace a chodníky, na kterých je prováděna údržba a opravy asfaltových a betonových povrchů. Dále jsou prováděny opravy a čištění kanalizačních vpustí, opravy výtluků živicí, opravy žulových a kamenných dlažeb.

Tyto činnosti nabízíme jak pro podnikatelské subjekty, tak pro širokou veřejnost.