Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

Odpadové hospodářství

Naše společnost zajišťuje na území města Havířov svoz, sběr a likvidaci odpadů.

 

Projekt pořízení svozového vozidla spolufinancován Evropskou unií

 

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb při nakládání s odpady platné od 1.1.2022

 

Ceník svozu odpadů platný od 1.1.2024

 

Sběr a likvidace komunálních odpadů

Občané - systém nakládání s odpady se řídí obecně závaznou vyhláškou (znění k dispozici na www stránkách Města Havířova). Pro přihlášení do systému, žádosti o změny, platby poplatků, výměny a dodání nádob, připomínky a podněty - kontaktujte, prosím, Magistrát města Havířova (odbor místních poplatků nebo odbor komunálních služeb).

Pro Podnikatelské subjekty - zajišťujeme svoz a likvidaci odpadů z nádob 120 l a 1100 l v četnostech dle potřeb zákazníka. Veškeré potřebné informace Vám poskytnou zaměstnanci naší společnosti na tel. číslech:
596 802 615
596 802 620
596 802 607

Smlouvy lze uzavřít v pracovní dny od 6.00 do 14.00 hodin na adrese provozovny:
Karvinská 63
Havířov - Město

Při sjednání smlouvy je nutno předložit tyto Vaše dokumenty:

 • živnostenský list
 • plátci DPH osvědčení o registraci
 • poskytnout informace o kontaktních osobách včetně telefonického spojení a údaje o bankovním spojení

 

Sběr a likvidace ostatních odpadů z velkoobjemových kontejnerů (objemný odpad, stavební suť, zemina...)

Občané - přistavování a odvoz velkoobjemových kontejnerů na území města zajišťujeme dle harmonogramu, který stanovuje Magistrát města Havířova - odbor komunálních služeb. Aktuální harmonogram je k dispozici v předstihu v Radničních listech, lze je také nalézt na www stránkách Města Havířova.

Individuální požadavky občanů a podnikatelské subjekty - zajišťujeme svoz a likvidaci odpadů z kontejnerů 1,5 m3 - 15 m3 dle požadavků. Vešekeré potřebné informace Vám poskytnou zaměstnanci naší společnosti na tel. číslech:
596 802 615
596 802 620
596 802 607

Objednávky lze vyřídit v pracovní dny od 6.00 do 14.00 hodin na adrese provozovny:
Karvinská 63
Havířov - Město

Při uzavření objednávky je nutno v případě občana předložit:

 • doklad totožnosti
 • složit před započetím výkonu zálohu v dohodnuté výši

V případě podnikatelkých subjektů je nutno předložit tyto Vaše dokumenty:

  • živnostenský list
  • plátci DPH osvědčení o registraci
  • a složit zálohu v dohodnuté výši (není-li dohodnuto jinak)

 

Svoz a využití separovaných odpadů (papír, plasty, sklo, tetrapack)

Občané - občané mohou využívat nádoby určené pro sběr jednotlivých druhů odpadů - tyto jsou rozmístěny na území města. Pro majitele rodinných domů je sběr odpadů zajišťován formou pytlového svozu. Harmonogram těchto svozů je zveřejňován v předstihu 1x ročně v Radničních listech vždy na celý kalendářní rok, aktuálně je k dispozici na www stránkách Města Havířova.

Podnikatelské subjekty - zajišťujeme sběr odpadu formou pytlového sběru nebo přistavením nádob. Veškeré potřebné informace poskytnou zaměstnanci naší společnosti na tel. číslech:596 802 615
596 802 620
596 802 607

Smlouvy lze uzavřít v pracovní dny od 6.00 do 14.00 hodin na adrese provozovny:
Karvinská 63
Havířov - Město

Při sjednání smlouvy je nutno předložit tyto Vaše dokumenty:

  • živnostenský list
  • plátci DPH osvědčení o registraci
  • údaje o bankovním spojení
  • poskytnout údaje o kontaktních osobách, včetně telefonického spojení

 

Svoz a využití kompostovatelného, biologicky rozložitelného odpadu (BRKO)

Občané - pro majitele rodinných domů je sběr odpadů zajišťován z 240l BIO nádob, případně sběrem ze speciálních nádob 1100 l. Harmonogram těchto svozů je zveřejňován v předstihu 1 x ročně v Radničních listech vždy na celý kalendářní rok, aktuálně je k dispozici na www stránkách města Havířova.

V případě individuální potřeby občana nebo mimo termín harmonogramu svozů mají možnost občané odevzdat tento odpad bezplatně ve sběrném dvoře nebezpečných a ostatních odpadů v souladu s jeho provozním řádem. Popřípadě si za úhradu objednat u TSH další nádobu.

Individuální požadavky občanů a podnikatelské subjekty - mohou využít systém odvozu odpadů z kontejnerů 1,5 m3 - 15 m3 dle individuálních požadavků nebo svoz formou pytlového sběru. Veškeré potřebné informace Vám poskytnou zaměstnanci naší společnosti na tel. číslech:
596 802 615
596 802 620
596 802 607

Objednávky lze vyřídit v pracovní dny od 6.00 do 14.00 hodin na adrese provozovny:
Karvinská 63
Havířov - Město

Při uzavření objednávky je nutno v případě občana předložit:

 • doklad totožnosti
 • složit před započetím výkonu zálohu v dohodnuté výši

V případě podnikatelkých subjektů je nutno předložit tyto Vaše dokumenty:

  • živnostenský list
  • plátci DPH osvědčení o registraci
  • a složit zálohu v dohodnuté výši (není-li dohodnuto jinak)

 

Odvoz a likvidace odpadu ze zdravotnických zařízení a zařízení produkujících obdobný odpad (např. kosmetické salóny)

Naše společnost zajišťuje sběr a likvidaci odpadů produkovaných v těchto zařízeních. Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy.Veškeré potřebné informace Vám poskytnou zaměstnanci naší společnosti na tel. číslech:
596 802 615
596 802 620
596 802 607

Sběrný dvůr nebezpečných a ostatních odpadů

Naše společnost provozuje sběrné dvory nebezpečných a ostatních odpadů v areálu společnosti na ul. Karvinská 63 a v areálu na ul. Jarošova 11a. Provoz sběrných dvorů se řídí platnými provozními řády zařízení. Více informací naleznete ZDE