Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

Vodovody a kanalizace

Na základě Smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu, uzavřené podle § 633 a násl. Zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 8 odst. 2 Zákona o Vodovodech a Kanalizacích se dne 7.1.2013 TSH a.s. staly provozovatelem kanalizací pro veřejnou potřebu v majetku Statutárního města Havířov. V současné době TSH a.s. provozují kanalizaci pro veřejnou potřebu v těchto městských částech Bludovice, Životice, Dolní Suchá, Prostřední Suchá a část na ul. Karvinská.

Veškeré informace ohledně napojení se na kanalizaci pro veřejnou potřebu v provozování TSH a.s. získáte na Zákaznickém centru.

Osobní návštěva je možná na objednávku - tel. číslo 596 802 616.

kanalizace@tsh.cz