ZIMNÍ ÚDRŽBA


(dispečerské pracoviště se nachází v areálu Technických služeb Havířov a.s. na ulici Karvinská 66/1461, 736 29 Havířov – Město)


Provádění zimní údržby místních komunikací ve městě Havířov, tj, zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti vyčleněných vozovek, chodníků, přechodů pro chodce, schodišť a parkovišť v souladu s Plánem zimní údržby místních komunikací v období od 1. listopadu do 31.března zajišťují TSH a.s. na základě smlouvy se Statutárním městem Havířov. Celkem je prováděna zimní údržba na:

  • 166,2 km vozovek
  • 88,7 km chodníků

dle jmenovitých seznamů místních komunikací.


Dále udržujeme:

  • 78 ks mobilních skládek posypového materiálu na ruční posyp
  • 10 určených parkovišť s úplným úklidem sněhu
  • úklid vybraných schodů, lávek a autobusových zastávek

Více na www stránkách Města Havířova

Silnice, na kterých zajišťuje zimní údržbu Správa silnic Moravskoslezského kraje a nikoli TSH a.s.:

I/11

Ostravská, Hlavní třída, Dlouhá třída od ul. Dělnické po 17.listopadu, Těšínská

II/475,479

Orlovská, Vodní, Dělnická, Ostravská

III

17.listopadu, Dělnická, Frýdecká, Fryštátská, J.Kotase, Na Záguří, Padlých hrdinů, Orlovská

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a ve schůdnosti místních komunikací.


I. pořadí důležitosti

do 4 hodin

II. pořadí důležitosti

do 12 hodin

III. pořadí důležitosti

po ošetření I. a II.pořadí důležitosti, nejpozději do 36 hod.


Technické vybavení

  • sypače s přední radlicí Mercedes, UNIMOG
  • traktory s radlicí, nebo zimní frézou
  • sypače multikáry s přední radlicí
  • nakladače kolový a smykový CATERPILLAR a UNC Bobek
  • ručně vedené frézy a pluh


Po splnění závazků pro město Havířov, provádíme na základě objednávek, nebo smluv zimní údržbu pro různé podnikatelské subjekty dle požadavků zákazníka.