STAVEBNÍ ČINNOSTI


(areál Technických služeb Havířov a.s. na ulici Karvinská 66/1461, 736 29 Havířov – Město)


V rámci stavebních činnosti společnost zabezpečuje:


 • výstavbu a opravy komunikací pro pěší (chodníky) v provedení ze zámkové dlažby nebo klasických dlaždic, popřípadě se živičným nebo betonovým povrchem
 • výstavbu a opravy vozovek, vjezdů a jiných ploch se živičným nebo betonovým povrchem či zámkovou dlažbou
 • opravy výtluků:
  • klasickou metodou
  • zařízením PATCHMATIC
  • frézování komunikací silniční frézou WIRTGEN 350
  • řezání krytů komunikací
  • bourací práce kompresory
  • hutnění podkladních vrstev a krytů komunikací vibračními deskami a válci
  • zalévání spár teplou asfaltovou směsí
 • drobné stavební práce – opěrné zídky, schodiště, autobusové čekárny
 • výstavbu, rekonstrukce a opravy kanálových vpustí a jejich přípojek
 • výstavbu, rekonstrukce a údržba propustků
 • čištění dešťových kanalizačních vpustí vč. přípojek tlakovou vodou vozidlem UNIMOG s vysokotlakým zařízením
 • čištění dešťových kanalizačních vpustí vč. přípojek tlakovou vodou vozidlem UNIMOG s vysokotlakým zařízením
 • zapůjčení a čištění mobilních WC na stavby

Stavební mistr

596 802 613

 

telefon 737 238 104  golasovsky@tsh.cz