Správa místních komunikací


Pro město Havířov spravujeme místní komunikace a chodníky, na kterých je prováděna údržba a opravy asfaltových a betonových povrchů. Dále jsou prováděny opravy a čištění kanalizačních vpustí, opravy výtluků živicí, opravy žulových a kamenných dlažeb.


Tyto činnosti nabízíme jak pro podnikatelské subjekty, tak pro širokou veřejnost.