Správa pohřebišť a hrobových míst


Společnost spravuje na území města Havířova 5 pohřebišť na celkové rozloze 40.000 m2, a to:

  • pohřebiště Havířově – Šumbark
  • katolické pohřebiště v Havířově – Bludovicích
  • katolické pohřebiště v Havířově – Prostřední Suché
  • staré komunální pohřebiště v Havířově – Prostřední Suché
  • nové komunální pohřebiště v Havířově - Suché


Nejrozsáhlejším pohřebištěm s výměrou 22.100 m2 je pohřebiště v Havířově – Šumbarku. Zde se nachází smuteční obřadní síň, ve které se koná ročně 220 civilních i církevních pohřbů.


V objektu smuteční obřadní síně je vybudováno i zázemí pro správce hřbitova, který kromě jiného podává základní informace občanům, kontroluje hřbitov a provádí jeho údržbu.


Od roku 2003 se postupně v areálu hřbitova budují jednotlivé sestavy kolumbárií. Z řad občanů je o kolumbária velký zájem, o čemž svědčí i to, že 57 doposud vybudovaných sestav s kapacitou 912 schránek na urny je již využíváno.


Provoz na všech pohřebištích

duben - září

7.00 - 20.00

říjen - březen

7.00 - 17.00


Správa pohřebišť


Na spravovaných hřbitovech zajišťujeme:

  • výkopy hrobů
  • pronájem nových hrobových i urnových míst
  • pronájem schránek v kolumbáriích
  • pronájem vsypových míst
  • obnova stávajících nájemních smluv


Komplexní služby v oblasti správy pohřebišť vám poskytne:


Pohřební služba ARON

Provozní doba:

Národní třída 1541/14a

pondělí – čtvrtek 7.00 – 15.30 hodin

736 01 Havířov – Město

 

Telefon

596 815 131

Mobil

737 238 105, 737 238 106

 

E-mail

info@pohrebnisluzbahavirov.cz
 

www.pohrebnisluzbahavirov.cz