Svoz a využití kompostovatelného, biologicky rozložitelného odpadu


Občané - pro majitele rodinných domů je sběr odpadů zajišťován formou pytlového svozu, případně sběrem ze speciálních nádob 1100 l. Harmonogram těchto svozů je zveřejňován v předstihu 1 x ročně v Radničních listech vždy na celý kalendářní rok, aktuálně je k dispozici na www stránkách města Havířova. V případě individuální potřeby občana nebo mimo termín harmonogramu svozů mají možnost občané odevzdat tento odpad bezplatně ve sběrném dvoře nebezpečných a ostatních odpadů v souladu s jeho provozním řádem.


Individuální požadavky občanů a podnikatelské subjekty - mohou využít systém odvozu odpadů z kontejnerů 1,5 m3 – 15 m3 dle individuálních požadavků nebo svoz formou pytlového sběru. Veškeré potřebné informace Vám poskytnou zaměstnanci naší společnosti na tel.č.596 802 620, 596 802 615 nebo 596 802 607. Objednávky lze vyřídit v pracovní dny od 6.00 do 14.30 hodin Při uzavření objednávky je nutno v případě občana předložit doklad totožnosti a složit před započetím výkonu zálohu v dohodnuté výši. V případě podnikatelských subjektů je nutno předložit tyto Vaše dokumenty – ŽL, plátci DPH pak osvědčení o registraci a složit zálohu v dohodnuté výši (není-li dohodnuto jinak).


Více o odpadovém hospodářství naleznete ZDE.