STANDARDY PRO DODAVATELE

 

Společnost Technické služby Havířov a.s. stanovuje od 1.7.2015 "Standardy pro dodavatele zboží, služeb a stavebních prací" jako závazné podmínky vzájemného obchodního vztahu mezi společností Technické služby Havířov a.s. a dodavateli.


Standardy pro dodavatele zboží, služeb a stavebních prací naleznete zde.


Dokumenty, které musí dodavatel doložit:

Čestné prohlášení dodavatele naleznete zde.

Standard provedení vyúčtování poskytnutého plnění naleznete zde.


 

UZAVŘENÉ SMLOUVY

 

Společnost Technické služby Havířov a.s. uzavřela od 23.3.2015 s dodavateli níže uvedené obchodní smlouvy. Seznam smluv je zde.


Smlouva č. 1 - dodávky cementové směsi s firmou CEMEX Czech Republic, s.r.o. zde.

Smlouva č. 2 – Prodej software s firmou Softbit software s.r.o. zde.

Smlouva č. 3 - o smlouvě budoucí o pachtu a provozování vodního díla a dešťové kanalizace s Centrem bydlení pro seniory Havířov, s.r.o. zde.

Smlouva č. 4 - o smlouvě budoucí o připojení k lokální distribuční soustavě na dobu určitou s firmou VEOLIA Průmyslové služby ČR, a.s. zde.

Smlouva č. 5 - na revizi plynových zařízení, tlakových nádob a kotelen s firmou METOP servis s.r.o. zde.

Smlouva č. 6a), b), c) - zpracování projektové dokumentace na VO – ul. Opletalova, Vardasova a U Garáží s firmou Elektro – Ing. Klíma s.r.o zde 6a), zde 6b), zde 6c).

Smlouva č. 7 - dodávka 6 ks plechových kontejnerů ABROLL s firmou PODHORAN LUKOV a.s. zde.

Smlouva č. 8 – o pronájmu ploch na třech vozidlech Ford Tranzit s firmou MRA s.r.o. zde.

Smlouva č. 9 – o přenechání pozemků vypůjčiteli do konce roku 2015 pro účely stavby veřejného osvětlení v katastrálním území Šumbark s Tenisovým klubem Havířov zde.

Smlouva č. 10 – diagnostika řídících jednotek vozidel zde.

Smlouva č. 11 – studie proveditelnosti třídící linky na směsný komunální odpad a dotřídění druhotných surovin zde.

Smlouva č. 12 – reklama na veřejné osvětlení zde.

Smlouva č. 13 – stavební nástavba šaten a sociálních zařízení s firmou VDS s.r.o. Ostrava zde.

Smlouva č. 14 – pronájem plochy na vozidlech s firmou MRA s.r.o. Havířov zde.

Smlouva č. 15 – dlouhodobý pronájem lahví s firmou LINDE GAS a.s. zde.

Smlouva č. 16 – smlouva o pachtu a provozování vodního díla s p. Weiss, Weissová zde.

Smlouva č. 17 – zpracování projektové dokumentace na VO - ul. Hornická s firmou Elektro - Ing. Klíma s.r.o. zde.

Smlouva č. 18 – zpracování projektové dokumentace na VO - ul. Lomená s firmou Elektro - Ing. Klíma s.r.o. zde.

Smlouva č. 19 – zpracování projektové dokumentace na VO - ul. Na Vyhlídce s firmou Elektro - Ing. Klíma s.r.o. zde.

Smlouva č. 20 – zpracování projektové dokumentace na VO - ul. Nad Tratí s firmou Elektro - Ing. Klíma s.r.o. zde.

Smlouva č. 21 – budoucí smlouva o pachtu a provozování vodního díla s p. Sedlářem Zdeňkem zde.

Smlouva č. 22 – zajištění Požární ochrany s firmou Požární a znalecká s.r.o. zde.

Smlouva č. 23 – provedení elektroinstalace s firmou VDS s.r.o. Ostrava zde.

Smlouva č. 24 – provedení zdravotechniky s firmou FKS s.r.o. Vratimov. zde.

Smlouva č. 25 – provedení vytápění s firmou FKS s.r.o. Vratimov zde.

Smlouva č. 26 – oprava přívodního potrubí z řeky Lučiny s firmou Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov zde.

Smlouva č. 27 – vjezdový systém s firmou MPA PROJEKTSTAV zde.

Smlouva č. 28 – řezač spar s firmou NORTON Clipper zde.

Smlouva č. 29 – programové vybavení EQUANTA s firmou ATLAS CONSULTING zde.

Smlouva č. 30 – pojištění odpovědnosti manažerů s firmou AIG EUROPE LIMITED zde.

Smlouva č. 31 – nájem parkovacího místa s firmou HT FLOOR EU a.s. zde.

Smlouva č. 32 – dodávka nástavby Multicar M31C s firmou A-TEC servis s.r.o. zde.

Smlouva č. 33 – nosič nástaveb Multicar M31C s firmou A-TEC servis s.r.o. zde.

Smlouva č. 34 – oprava plochy kontejnerového stání s firmou VDS s.r.o. zde.

Smlouva č. 35 – oprava manipulačních ploch s firmou VDS s.r.o. zde.

Smlouva č. 36 – rámcová smlouva s firmou SmVaK Ostrava a.s. zde.

Smlouva č. 37 – dodávka posypové soli s firmou ZOGAL UNION s.r.o. zde.

Smlouva č. 38 – poradenství pro kanalizace s firmou Mott MacDonald zde.

Smlouva č. 39 – uložení odpadu s firmou SMOLO SERVICES s.r.o. zde.

Smlouva č. 40 – pronájem lahví s firmou LINDE GAS a.s. zde.

Smlouva č. 41 – odvodnění vjezdů do garáží ul. Přemyslova 3-11/1263-1267, Havířov, Podlesí s firmou Společenství vlastníků Přemyslova 1263,1264,1265,1266,1267, Havířov - Podlesí.

Smlouva č. 42 – Pronájem plochy na vozidlech s firmou MRA s.r.o. Havířov zde.

Smlouva č. 43 – Dodávka traktoru ZETOR Proxima Plus 100 s firmou MITRENGA a.s. zde.

Smlouva č. 44 – Veřejné provozování hudebních děl s firmou OSA zde.

Smlouva č. 45 – Provedení projektové dokumentace na doplnění veřejného osvětlení na ulici Mánesova poblíž č. 14, Havířov – Město s firmou Elektro – ing.Klíma s.r.o. zde.

Smlouva č. 46 – Dodávka dopravního značení pro r.2017 s firmou VÝDOZ s.r.o. zde.

Smlouva č. 47 – Provedení vodorovného značení a prodej materiálu s firmou DZ MAT-Slovakia s.r.o. zde.

Smlouva č. 48 - Nákup a prodej strojního zařízení pro úpravu a údržbu zeleně s firmou ITTEC s.r.o zde.

Smlouva č. 49 - Stavební opravy šatny a koupelny v 1.NP budovy v areálu Karvinská 63 s firmou FKS s.r.o. zde.

Smlouva č. 50 - Stavební opravy WC muži a ženy v 1.NP budovy v areálu Karvinská 63 s firmou FKS s.r.o. zde.

Smlouva č. 51 - Dodávka 1ks zařízení pro kamerový monitoring kanalizačních řádů a přípojek s firmou IBOS a.s. zde.

Smlouva č. 52 - Prodej vykružovací pily na poklopy IKA SP - V/300B s firmou MANEK stavební stroje spol.s r.o. zde.

Smlouva č. 53 - provedení projektové dokumentace rozšíření veřejného osvětlení na ul. Lípová, Havířov - Město s firmou Elektro - Ing. Klíma s.r.o. zde.

Smlouva č. 54 - provedení projektové dokumentace rozšíření veřejného osvětlení na ul. U Skleníků, Havířov - Prostřední Suchá s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o. zde.

Smlouva č. 55 - provedení projektové dokumentace rozšíření veřejného osvětlení na ul. Sadová, Havířov - Město s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o. zde.

Smlouva č. 56 - provedení projektové dokumentace rozšíření veřejného osvětlení na ul. Podlesní, Havířov - Dolní Suchá s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o. zde.

Smlouva č. 57 - provedení projektové dokumentace rozšíření veřejného osvětlení na ul. Nad Tratí, Havířov - Dolní Suchá s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o. zde.

Smlouva č. 58 - činnosti při údržbě zeleně s firmou Zámecký dvůr s.r.o. zde.

Smlouva č. 59 - provádění komplexní údržby veřejné zeleně se statutárním městem Havířov zde.

Smlouva č. 60 - Dodávka vysokotlakého stříkacího stroje, typ GRACO LINELAZER V 5900 STANDARD s firmou Pavel Ščotka - GRACOS Ostrava zde.

Smlouva č. 61 - Dodávka 15ks vanových kontejnerů 5m3, Atyp s firmou Meva-Ostrava s.r.o. zde.

Smlouva č. 62 - Dodávka nákladního automobilu MAN TGM s ramenovým nosičem kontejnerů s firmou FORNAL trading s.r.o. zde.

Smlouva č. 63 - Odpad ke kompostování s firmou CREATIVE WORK s.r.o. zde.

Smlouva č. 64 - Programové vybavení Manažer datových schránek s firmou ATLAS consulting s.r.o. zde.

Smlouva č. 65 - Oprava sedlové střechy s firmou VDS s.r.o. zde.

Smlouva č. 66 - Dodávka 1ks vozidla MULTICAR M27C 4x4 s firmou A-TECservis s.r.o. zde.

Smlouva č. 67 - Realizace rekonstrukce světelného signalizačního zařízení ulic Národní třída x 17.listopadu x Na Nábřeží se statutárním městem Havířov zde.

Smlouva č. 68 - Poskytování právních služeb s firmou Mgr. Romana Mrózková zde.

Smlouva č. 69 - Bezvýkopová oprava kanalizační přípojky bytového domu ul. Jurije Gagarina 1501/11 v Havířově Podlesí se Společenstvím vlastníků Jurije Gagarina 1501, Havířov Podlesí zde.

Smlouva č. 70 - Provedení reklamy konference Zelená města - města budoucnosti s firmou Městské kulturní středisko Havířov zde.

Smlouva č. 71 - Rámcová smlouva o zajištění slušného způsobu pohřbení se statutárním městem Havířov zde.

Smlouva č. 72 - Společné zadávání veřejné zakázky se statutárním městem Havířov zde.

Smlouva č. 73 - Realizace rekonstrukce světelného signalizačního zařízení ulic Národní třída x 17.listopadu x Na Nábřeží se statutárním městem Havířov zde.

Smlouva č. 74 - Provedení PD rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení na ul. Lidická, Polní, Řadová, Učňovská, Růžová, Jarošova a Zahradní, Havířov - Šumbark s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o. zde.

Smlouva č. 75 - Realizace rekonstrukce veřejného osvětlení včetně stavebních úprav ul.Národní třída x 17.listopadu x Na Nábřeží s firmou PATRIOT s.r.o. zde.

Smlouva č. 76 - Realizace rekonstrukce světelného signalizačního zařízení ulic Národní třída x 17.listopadu x Na Nábřeží s firmou PATRIOT s.r.o. zde.

Smlouva č. 77 - Kupní smlouva na koupi nového vozu FORD Transit s firmou AUTO IN s.r.o. zde.

Smlouva č. 78 - Smlouva o smlouvě budoucí o pachtu a provozování vodního díla s p. Tomášem Kovalčíkem zde.

Smlouva č. 79 - Nájem sloupů veřejného osvětlení k provozování reklamní činnosti s firmou SeePOINT družstvo zde.

Smlouva č. 80 - Dodání traktorového nosiče kontejnerů PORTÝR 5 s firmou MITRENGA a.s. zde.

Smlouva č. 81 - Komplexní zpracování PD a zajištění inženýrské činnosti na akci"Nástavba objektu šaten v areálu TS Havířov a.s." s firmou ing. arch.Martin Deák zde.

Smlouva č. 82 - Dodávka posypové soli s firmou Zogal Union s.r.o. zde.

Smlouva č. 83 - Dlouhodobý pronájem lahví s firmou Linde Gas a.s. zde.

Smlouva č. 84 - Dodávka užitkového vozidla Ford Transit Kombi s firmou Auto Kora top s.r.o. zde.

Smlouva č. 85 - Dodávka kontejnerů pro svoz biologicky rozložitelného odpadu s firmou IQ INDUSTRIAL Solutions, s.r.o. zde.

Smlouva č. 86 - Nájem kopírovacího přístroje s firmou SEKO system s.r.o. zde.

Smlouva č. 87 - Provedení projektové dokumentace rozšíření veřejného osvětlení na ulici Hraniční, Havířov - Podlesí s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o. zde.

Smlouva č. 88 - Provedení posuzování dokumentace systému managmentu kvality, recertifikačního auditu a následných dozorových auditů s firmou BEST QUALITY s.r.o. zde.

Smlouva č. 89 - Smlouva o poskytování reklamních služeb s firmou Městské kulturní středisko Havířov zde.

Smlouva č. 90 - Darovací smlouva s firmou Mars Czech s.r.o. zde.

Smlouva č. 91 - Pronájem plochy na vozidlech k umístění vizuální grafické reklamy s firmou Městská realitní agentura s.r.o. zde.

Smlouva č. 92 - Dodávka vozidla FORD Ranger s firmou Auto Tichý s.r.o. zde.

 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

 

VZMR č.1/2018 Automobil pro přepravu osob v provedení pick-up - UKONČENO

(vyhlášení 14.12.2017, ukončení 08.01.2018)        Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku  pro dodávku zařízení „Automobil pro přepravo osob v provedení pick - up“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 1/2018. Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 3.1.2018 do 10,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.         

zobrazit PDF soubor  Zadávací dokumentace
 

VZMR č. 18/2017 „Užitkové skříňové vozidlo pro přepravu osob“ - UKONČENO

(vyhlášení 09.10.2017, ukončení 31.10.2017)Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku pro dodávku zařízení „Užitkové skříňové vozidlo pro přepravu osob“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 18/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 30.10.2017 do 10,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.        

zobrazit PDF soubor  Zadávací dokumentace
 

VZMR č. 17/2017 „Reklama na sloupech veřejného osvětlení v majetku města Havířova “ - UKONČENO

(vyhlášení 05.10.2017, ukončení 23.10.2017)Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku  na provozovatele reklamy na sloupech veřejného osvětlení ve městě Havířov „Reklama na sloupech veřejného osvětlení v majetku města Havířov“, veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR). Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 17/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 23.10.2017 do 9,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem zadavatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.        

zobrazit PDF soubor  Zadávací dokumentace
zobrazit PDF soubor  Smlouva
 

VZMR č. 16/2017 „Posypová sůl pro zimní údržbu“ - UKONČENO

(vyhlášení 04.10.2017, ukončení 23.10.2017)Společnost Technické služby Havířov a.s. vypsala veřejnou hospodářskou soutěž pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR), dodávku zboží, komodity posypová sůl „Posypová sůl pro zimní údržbu “.  Zájemcům o předložení nabídky na dodávku poptávané komodity předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 16/2017.

 

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 23.10.20176 do 10,00 hod. Otevírání obálek proběhne dne 23.10.2017 v 10,30 hod. Případné dotazy budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.

zobrazit PDF soubor  Zadávací dokumentace
 

VZMR č. 15/2017 „Užitkový valníkový vůz“ - UKONČENO

(vyhlášení 18.09.2017, ukončení 10.10.2017)Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku  pro dodávku zařízení „Užitkový valníkový vůz“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 15/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 2.10.2017 do 10,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.         

zobrazit PDF soubor  Zadávací dokumentace
 

VZMR č. 14/2017 „Traktorový hákový nosič kontejnerů“ - UKONČENO

(vyhlášení 18.09.2017, ukončení 10.10.2017)Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku  pro dodávku zařízení „Traktorový hákový nosič kontejnerů“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 14/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 2.10.2017 do 10,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.         

zobrazit PDF soubor  Zadávací dokumentace
 

VZMR č. 13/2017 „Kontejnery pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“ - UKONČENO

(vyhlášení 18.09.2017, ukončení 10.10.2017)Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku  pro dodávku zařízení „Kontejnery pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 13/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 2.10.2017 do 10,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.         

zobrazit PDF soubor  Zadávací dokumentace
 

VZMR č. 12/2017 „Právní poradenství při přípravě projektu, zařízení pro využití odpadu“ - UKONČENO

(vyhlášení 03.08.2017, ukončení 16.08.2017)Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku  pro poskytnutí služby „ Právní poradenství při přípravě projektu, zařízení pro využití odpadu“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ),  ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 12/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 16.8.2017 do 10,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.        

zobrazit PDF soubor  Zadávací dokumentace
 

VZMR č. 11/2017 "Oprava sedlové střechy" - UKONČENO

(vyhlášení 21.06.2017, ukončení 03.07.2017)Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku  pro stavební práce „ Oprava sedlové střechy“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ),  ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci (VZ) pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 11/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 30.6.2017 do 12,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.         

zobrazit PDF soubor  Zadávací dokumentace
 

VZMR č. 10/2017 "Vysokotlaký stříkací stroj" - UKONČENO

(vyhlášení 22.05.2017, ukončení 07.06.2017)Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku  pro dodávku „Vysokotlaký stříkací stroj“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ),  ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu §§ 1772 až 1779  občanského zákoníku.

 

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 10/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem25.5.2017 do 12,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.        

zobrazit PDF soubor  Zadávací dokumentace
 

VZMR č. 8/2017 "Samojízdný pracovní stroj" - UKONČENO

(vyhlášení 15.05.2017, ukončení 07.06.2017)Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení na dodávku zařízení „Samojízdný pracovní stroj“, veřejná zakázka malého rozsahu. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ),  ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku. Zadavatel poukazuje na skutečnost, že poptávkové řízení vypsal v souladu s dodržením ustanovení § 27 písm. a), s odkazem na § 31 a dodržením zásad dle § 6,  ZZVZ.

 

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci  pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 8/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 5.6.2017 do 10,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64 a technické dotazy Vám zodpoví Ing. Šárka Pětvalská, vedoucí PÚ 220, tel. 596802668, mobil 734 151 665.

zobrazit PDF soubor  Zadávací dokumentace
 

VZMR č. 7/2017 "Zařízení pro monitoring kanalizačních řádů" - UKONČENO

(vyhlášení 21.04.2017, ukončení 07.06.2017)Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku pro dodávku „Zařízení pro monitoring kanalizačních řádů“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 až 1779 občanského zákoníku.

 

Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, veřejná zakázka č. 7/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 4.5.2017 do 12,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.

zobrazit PDF soubor  Zadávací dokumentace
 

VZMR č. 6/2017 "Dodávka velkokapacitních kontejnerů" - UKONČENO

(vyhlášení 28.3.2017)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje výběrové řízení, o nejvhodnější nabídku pro dodávku "Dodávku velkokapacitních kontejnerů". Výběrové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.


Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci - ke stažení ZDE pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, veřejná zakázka č. 6/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 24.4.2017 do 10,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.


Případné technické dotazy Vám zodpoví Ing. Iveta Slimáčková, vedoucí PÚ-středisko 232, mobil +420 737 238 112, telefon 596 802 607, e-mail: slimacková@tsh.cz nebo Pavel Doležal, mistr PÚ-středisko 232, mobil +420 737 238 114, telefon 596 802 620.


 

VZMR č. 5/2017 "Vozidlo – ramenový nosič kontejnerů" - UKONČENO

(vyhlášení 28.3.2017)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení, o nejvhodnější nabídku pro dodávku "Vozidlo – ramenový nosič kontejnerů". Jedná se o zadávací řízení v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).


Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci - ke stažení ZDE s přílohou č. 1 - ke stažení ZDE pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, veřejná zakázka č. 5/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 24.4.2017 do 10,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení budou zodpovězeny právníkem zadavatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.


Případné technické dotazy Vám zodpoví Ing. Iveta Slimáčková, vedoucí PÚ-středisko 232, mobil +420 737 238 112, telefon 596 802 607, e-mail: slimackova@tsh.cz nebo Pavel Doležal, mistr PÚ-středisko 232, mobil +420 737 238 114, telefon 596 802 620.


 

VZMR č. 4/2017 "Svislé dopravní značení" - UKONČENO

(vyhlášení 17.3.2017)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku pro dodávku „ Svislé dopravní značení“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.


Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci - ke stažení ZDE pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži č. 4/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 28.3.2017 do 14,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.


 

VZMR č. 3/2017 "Vodorovné dopravní značení" - UKONČENO

(vyhlášení 16.3.2017)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku pro dodávku "Vodorovné dopravní značení". Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.


Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci - ke stažení ZDE pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži č. 3/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 24.3.2017 do 14,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.


DOPLNĚNÍ

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlasila poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku pro dodávku „ Vodorovné dopravní značení“. Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR č. 3/2017 zadavatel sděluje, že rozšiřuje předmět plnění o provádění dopravního vodorovného značení. Soutěžní lhůta o předložení nabídek se prodlužuje do 30.3.2017 do 14,00 hod. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.


 

VZMR č. 2/2017 "Strojní zařízení pro údržbu zeleně" - UKONČENO

(vyhlášení 23.1.2017)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení, o nejvhodnější nabídku pro dodávku „ Strojní zařízení pro údržbu zeleně“. Jedná se o zadávací řízení v nadlimitním režimu v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).


Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci s přílohou č. 1 - ke stažení ZDE pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži č. 2/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 6.3.2017 do 10,30 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení budou zodpovězeny právníkem zadavatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.


Případné technické dotazy Vám zodpoví pan Bc. Václav Zyder, manažer nových projektů tel. 596802627, mobil +420 776 573 114, e-mail zyder@tsh.cz


 

VZMR č. 1/2017 "Strojní zařízení s přídavnými prvky" - UKONČENO

(vyhlášení 16.11.2016, soutěž ukončena 5.12.2016)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku pro dodávku "Strojní zařízení s přídavnými prvky".


Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.


Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci - ke stažení ZDE a technické podmínky ke stažení ZDE pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 1/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 5.12.2017 do 09,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele - pan Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.


Případné technické dotazy Vám zodpoví pan Zdenek Badura, mistr dopravy tel. 596802627, mobil 737238100 nebo pan František Raj, vedoucí PÚ 210, tel. 596802640, mobil 734 232 661.


 

VZMR č. 9/2016 "Provádění elektro revizí a drobné po revizní opravy" - UKONČENO

(vyhlášení 7.11.2016, soutěž ukončena 28.11.2016)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku pro poskytování služeb "Provádění elektro revizí a drobné po revizní opravy".


Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.


Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci - ke stažení ZDE pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 9/2016. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 21.11.2016 do 10,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.


Případné technické dotazy Vám zodpoví pan Padisak Kamil, bezpečnostní technik a referent jakosti tel. 596802680, mobil 737238097. Případné technické dotazy k VO Vám zodpoví Ing. Iveta Slimáčková telefon 596802607, mobil 737238112, Pavel Doležal telefon 596802620, mobil 737238114.


Součástí poptávkového řízení je vyplnění Smlouvy o dílo - ke stažení ZDE. Zájemce vyplní pouze nutné údaje, obsah smlouvy je závazný a nelze jej měnit.


Doplněno: Společnost Technické služby Havířov a.s. prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na termín dne 28.11.2016 do 9,00 hod, otevírání obálek dne 28.11.2016 v 9,15 hod. Prodloužení termínu je prováděno z důvodu administrativní chyby v čl. č.10. zadávací dokumentace.


Společnost Technické služby Havířov a.s. oznamuje, že vyhlášené poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku pro poskytování služeb "Provádění elektro revizí a drobné po revizní opravy", veřejnou zakázku malého rozsahu zrušuje. Tímto uchazeče o VZMR č. 9/2016 informujeme o zrušení poptávkového řízení.


 

VZMR č. 8/2016 "Oprava plochy kontejnerového stání" - UKONČENO

(vyhlášení 17.10.2016, soutěž ukončena 1.11.2016)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vypsala veřejnou hospodářskou soutěž pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR), stavební zakázku "Oprava plochy kontejnerového stání".


Zájemcům o předložení nabídky na tuto stavební zakázku předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 8/2016. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 31.10.2016 do 14,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.


Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64. Technické dotazy k VZMR budou zodpovězeny osobou uvedenou v zadávací dokumentaci:ZD

 

VZMR č. 7/2016 "Oprava manipulační plochy" - UKONČENO

(vyhlášení 17.10.2016, soutěž ukončena 15.8.2016)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vypsala veřejnou hospodářskou soutěž pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR), stavební zakázku "Oprava manipulační plochy".


Zájemcům o předložení nabídky na tuto stavební zakázku předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 7/2016. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 31.10.2016 do 14,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.


Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64. Technické dotazy k VZMR budou zodpovězeny osobou uvedenou v zadávací dokumentaci:ZD

 

VZMR č. 6/2016 "Dodávka posypové soli"

(vyhlášení 14.9.2016)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vypsala veřejnou hospodářskou soutěž pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR), dodávku zboží, komodity posypová sůl "Dodávka posypové soli".


Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 3.10.2016 do 9,00 hod. Otevírání obálek proběhne dne 3.10.2016 v 14,45 hod.


Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64. Technické dotazy k VZMR budou zodpovězeny osobou uvedenou v zadávací dokumentaci:ZD

 

VZMR č. 5/2016 "Samojízdný pracovní stroj" - UKONČENO

(vyhlášení 26.7.2016, soutěž ukončena 15.8.2016)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení na dodávku zařízení "Samojízdný pracovní stroj", podlimitní veřejná zakázka formou veřejné hospodářské soutěže. Jedná se o zakázku zadanou v režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.


Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64. Technické dotazy k VZMR budou zodpovězeny osobou uvedenou v zadávací dokumentaci:ZD

 

VZMR č. 4/2016 "Dodávka nástavby typu Lineár Press pro svoz odpadů" - UKONČENO

(vyhlášení 4.7.2016, soutěž ukončena 25.7.2016)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení na dodávku zařízení "Dodávka nástavby typu Lineár Press pro svoz odpadu", veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) formou veřejné hospodářské soutěže. Jedná se o zakázku zadanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.


Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64. Technické dotazy k VZMR budou zodpovězeny osobou uvedenou v zadávací dokumentaci:ZD

 

VZMR č. 3/2016 "Reklama na veřejném osvětlení" - UKONČENO

(vyhlášení 9.3.2016, soutěž ukončena 18.4.2016)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku, kdy předmětem veřejné zakázky je vybrat provozovatele reklamy na veřejném osvětlení ve městě Havířov "Reklama na veřejném osvětlení", veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR).

Jedná se o zakázku zadanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákona), realizovanou v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 v režimu výběrového řízení na něž se nevztahují kogentní ustanovení zákona, vyjma ustanovení dle § 6, hlavně zásad uvedených v odst. 1 zákona. Zadání zakázky se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku dle §§ 1772 až 1784 a vnitřní směrnicí vyhlašovatele č. 31 „Postup při zadávání veřejných a ostatních zakázek“. Pojmy nebo postupy použité v rámci této veřejné soutěže, které odpovídají pojmům nebo postupům obsaženým v zákoně, jsou požity pouze z důvodů dodržení zásad dle § 6 odst. 1 zákona a zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a proto je v žádném případě nelze vykládat jako úmysl vyhlašovatele podřídit kteroukoli z části veřejné soutěže (zadávacího řízení) postupu dle zákona.


Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64. Technické dotazy k VZMR budou zodpovězeny osobou uvedenou v zadávací dokumentaci:ZD

Součástí zadávací dokumentace a nabídky je závazná smlouva o nájmu sloupu veřejného osvětlení:Smlouva

 

VZMR č. 2/2016 "Třídící linka na směsný komunální odpad a dotřídění druhotných surovin" - UKONČENO


Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku pro dodávku studie proveditelnosti projektu "Třídící linka na směsný komunální odpad a dotřídění druhotných surovin" veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) formou veřejné hospodářské soutěže. Jedná se o zakázku zadanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Zadání zakázky se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku dle §§ 1772 až 1784.

Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64. Technické dotazy k VZMR budou zodpovězeny osobou uvedenou v zadávací dokumentaci: ZD

 

VZMR č. 1/2016 "Diagnostika řídících jednotek vozidel" - UKONČENO

(vyhlášení 15.12.2015)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku pro dodávku zařízení "Diagnostika řídících jednotek vozidel", zakázka malého rozsahu (VZMR) formou veřejné hospodářské soutěže. Jedná se o zakázku zadanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Zadání zakázky se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku dle §§ 1772 až 1784.

Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64. Technické dotazy k VZMR budou zodpovězeny osobou uvedenou v zadávací dokumentaci: ZD

 

VZMR č. 19/2015 "Provádění a zajištění požární ochrany" - UKONČENO

(vyhlášení 5.11.2015)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vypsala veřejnou hospodářskou soutěž pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR), provedení služeb "Provádění a zajištění požární ochrany". Zájemcům o předložení nabídky na dodávku poptávaných služeb předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídky pro VZMR č. 19/2015.

Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64. Technické dotazy k VZMR budou zodpovězeny osobou uvedenou v zadávací dokumentaci: ZD

 

VZMR č. 18/2015 "Stavební nástavba šaten a soc. zařízení" - UKONČENO

(vyhlášení 1.10.2015, soutěž ukončena 19.10.2015)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení na stavební práce „ Stavební nástavba šaten a soc. zařízení“, veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) formou veřejné hospodářské soutěže. Jedná se o zakázku zadanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Zájemcům o předložení nabídky o poptávanou zakázku na stavební práce předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídky pro VZMR č. 18/2015 s tím, že projektovou dokumentaci k této VZMR je možno získat v elektronické podobě na nosiči CD na sekretariátu TSH a.s. po zaplacení poplatku 1.000,- Kč v pokladně společnosti v pracovní dny v době od 7,00 do 14,00 hod. ve dnech od 1.10.2015 do 19.10.2015.


Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64. Technické dotazy k VZMR budou zodpovězeny osobou uvedenou v zadávací dokumentaci: ZD

 

VZMR č. 17/2015 "Kolový kloubový nakladač - UKONČENO

(vyhlášení 22.9.2015, vyhodnocení 7.10.2015)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vypsala veřejnou hospodářskou soutěž pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR), dodávku zařízení „Kolový kloubový nakládač.“. Zájemcům o předložení nabídky na dodávku poptávaných služeb předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídky pro VZMR č. 17/2015.


Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64. Technické dotazy k VZMR budou zodpovězeny osobou uvedenou v zadávací dokumentaci: ZD

 

VZMR č. 15/2015 "Dodávka posypové soli - UKONČENO

(vyhlášení 21.9.2015, vyhodnocení 7.10.2015)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vypsala veřejnou hospodářskou soutěž pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR), dodávku zboží „Dodávka posypové soli “. Zájemcům o předložení nabídky na dodávku poptávané komodity předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 15/2015. Předložení nabídek je stanoveno na termín 7.10.2015 do 9,00 hod.. Otevírání obálek na termín 7.10.2015 v 9,15 hod.


Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64. Technické dotazy k VZMR budou zodpovězeny osobou uvedenou v zadávací dokumentaci: ZD

 

VZMR č. 14/2015 "Provádění fyzické ostrahy areálů TSH a.s." - UKONČENO

(vyhlášení 7.9.2015, vyhodnocení 23.9.2015)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vypsala veřejnou hospodářskou soutěž pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR), dodávku služeb "Provádění fyzické ostrahy areálů TSH a.s.". Zájemcům o předložení nabídky na dodávku poptávaných služeb předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídky pro VZMR č. 14/2015.


Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64. Technické dotazy k VZMR budou zodpovězeny osobou uvedenou v zadávací dokumentaci: ZD Příloha Silniční váha

 

VZMR č. 13/2015 "Dodávka osobního vozidla" - UKONČENO

(vyhlášení 22.6.2015, vyhodnocení 7.8.2015)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vypsala veřejnou hospodářskou soutěž pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR), dodávku zařízení "Dodávka osobního vozidla". Zájemcům o předložení nabídky na dodávku poptávaného zařízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídky pro VZMR č. 13/2015.


Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64. Technické dotazy k VZMR budou zodpovězeny osobou uvedenou v zadávací dokumentaci. VZMR ukončena.


 

VZMR č. 12/2015 „Dodávka vozidla pro odchyt a převoz psů“ - UKONČENO

(vyhlášení 18.6.2015, vyhodnocení 21.7.2015)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vypsala veřejnou hospodářskou soutěž pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR), dodávku zařízení "Dodávka vozidla pro odchyt a převoz psů". Zájemcům o předložení nabídky na dodávku poptávaného zařízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídky pro VZMR č. 12/2015.


Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64. Technické dotazy k VZMR budou zodpovězeny osobou uvedenou v zadávací dokumentaci. VZMR ukončena.


 

VZMR č. 11/2015 "Multicar pro výměnné zástavby" - UKONČENO

(vyhlášení 3.7.2015, vyhodnocení 21.7.2015)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje výběrové řízení pro dodávku zařízení "Multicar pro výměnné nástavby", podlimitní veřejná zakázka, formou zjednodušeného podlimitního řízení, zadnou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.. Zájemcům o předložení nabídky na dodávku poptávaného zařízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídky pro vyhlášenou podlimitní veřejnou zakázku č. 11/2015.


Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64. Technické dotazy k VZMR budou zodpovězeny osobou uvedenou v zadávací dokumentaci. VZMR ukončena.


 

VZMR č. 10/2015 „Vařič asfaltu“ - UKONČENO

(vyhlášení 20.3.2015, vyhodnocení 23.4.2015)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vypsala veřejnou hospodářskou soutěž pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR), dodávku zařízení „Vařič asfaltu“. Zájemcům o předložení nabídky na dodávku poptávaného zařízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídky pro VZMR č. 10/2015.


Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64. Technické dotazy k VZMR budou zodpovězeny osobou uvedenou v zadávací dokumentaci. VZMR ukončena.


 

VZMR č. 9/2015 „Lis pod třídicí linku a příslušný kontejner - UKONČENO

(vyhlášení 18.3.2015, vyhodnocení 23.4.2015)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vypsala veřejnou hospodářskou soutěž pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR), dodávku zařízení „Lis pod třídicí linku a příslušný kontejner“. Zájemcům o předložení nabídky na dodávku poptávaného zařízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídky pro VZMR č. 9/2015.


Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64. Technické dotazy k VZMR budou zodpovězeny osobou uvedenou v zadávací dokumentaci.VZMR ukončena.


 

VZMR č. 8/2015 „Dodávka kontejnerů“ - UKONČENO

(vyhlášení 18.3.2015, vyhodnocení 23.4.2015)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vypsala veřejnou hospodářskou soutěž pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR), dodávku zařízení „Dodávka kontejnerů“. Zájemcům o předložení nabídky na dodávku poptávaného zařízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídky pro VZMR č. 8/2015.


Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64. Technické dotazy k VZMR budou zodpovězeny osobou uvedenou v zadávací dokumentaci.VZMR ukončena.


 

VZMR č. 7/2015 „Zajištění dodávky stravy a souvisejících služeb“ - UKONČENO

(vyhlášení 17.3.2015, vyhodnocení 23.4.2015)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vypsala veřejnou hospodářskou soutěž pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR), dodávku stravy „Zajištění dodávky stravy a souvisejících služeb“. Zájemcům o předložení nabídky na dodávku poptávaných služeb předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídky pro VZMR č. 7/2015.


Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64. Technické dotazy k VZMR budou zodpovězeny osobou uvedenou v zadávací dokumentaci. VZMR ukončena.


 

Plán investic na rok 2015


1. Strojové investice:

  • Vařič asfaltu
  • Nakladač kolový
  • Multicar 4x4 s lineární nástavbou a vyklápěčem na 120 l nádoby, sklápěč, ramenový nakládač, čtyřmístná kabina
  • Osobní vozidlo Škoda Octavia
  • Odchytové vozidlo pro útulek pro opuštěná zvířata
  • Kontejnery 6 ks o objemu 15 m3
  • Lisovací zařízení + 2 ks kontejneru (třídící linka odpadu)

2. Stavební investice:

  • Nástavba šaten a sociálního zařízení – PÚ 232

3. Zamýšlené investice:

  • Úprava vrat a plochy před třídicí linkou

Jedná se o plánované investice, které budou realizovány způsobem výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nebo zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, formou veřejné zakázky nebo veřejné soutěže v průběhu roku 2015. Výběrová řízení pro realizaci pořízení plánované investice budou vypisována postupně v průběhu roku 2015 v rozsahu, který bude určen zadavatelem.